Privacy Statement

Privacy Statement – Friends of Search

Inleiding
Friends of Search is een gezamenlijk evenement van DDMA (Data Driven Marketing Association) en IAB Nederland (Interactive Advertising Bureau Nederland). Hiervoor worden door DDMA (“Wij”) persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking persoonsgegevens, alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Friends of Search.

Over de Friends of Search app
DDMA stelt voor evenementbezoekers een app beschikbaar. In deze app kunnen bezoekers alle relevante informatie vinden, en wordt de mogelijkheid geboden om in contact te komen met de andere bezoekers. Voor gebruik van de app wordt de benodigde informatie van de telefoon vastgelegd. Dit is afhankelijk van de functies die je wilt gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld toestemming geven voor locatiegebruik zodat je de route naar het evenement makkelijker kunt vinden. Kijk in de app store om welke toegang en gegevens het gaat.

Bij het inloggen zijn naam en e-mailadres verplicht. Wie dat wil kan dit aanvullen met verdere profielinformatie. In de instellingen van de app kun je kiezen of jouw informatie zichtbaar is voor de andere app-gebruikers. Commerciële uitingen zonder overleg met de organisatie zullen worden verwijderd.

Verwerkingsverantwoordelijke
Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan het WG Plein 185 (1054 SC), in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34186333. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming.

Contact
Bij vragen kan je contact opnemen via ons contactformulier. Je kan ons ook bereiken via post, telefoon: 020-4528413, Twitter, LinkedIn en Facebook.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
DDMA verzamelt Persoonsgegevens bij de aanschaf van een toegangsbewijs voor het Friends of Search evenement, en bij het bezoek aan het evenement en deze websites. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, deelnamedetails, betaalgegevens, functietitel en bedrijf, beeldmateriaal, inhoud berichten, IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons Cookie Statement hieronder) en surfgedrag.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Nieuwsbrieven
Je kan je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd en soms niet. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldmogelijkheid.

Werving (marketing)
DDMA beweegt met de sector mee, en daarom werven wij nieuwe leden, sponsoren, sprekers voor evenementen, experts voor inspiratiesessies en nieuwe collega’s. Om contact te onderhouden verwerken wij contactdetails en interessegebieden. Voor DDMA-campagnes, evenementen en bijeenkomsten verwerken we ook persoonsgegevens, zoals IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertenties te kunnen laten zien. Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Als je dit niet wil, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s: Twitter, LinkedIn en Facebook. Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds DDMA advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Verbetering DDMA dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening verwerken wij ook persoonsgegevens, bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Beeldmateriaal
Wij kunnen tijdens evenementen en bijeenkomsten beeldmateriaal maken – waaronder foto’s e video’s – waarop bezoekers te zien zijn. Wij verwerken dit beeldmateriaal om onze content meer sfeer te geven, om verslag te doen van onze evenementen en bijeenkomsten en voor archiefdoeleinden. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook hiervoor geldt: als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Vieringen en Historische overzichten
Het bewaren en gebruiken van Persoonsgegevens (waaronder beeldmateriaal) voor vieringen, zoals alumni en jubilea, en voor het maken van historische overzichten en -analyses.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

Rechten van betrokkenen
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene onderstaande rechten. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Informatie en inzage
Je kan inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

Rectificatie
Je kan persoonsgegevens die wij van jou hebben laten aanpassen wanneer deze niet kloppen.

Vergetelheid
Je kan verzoeken de persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking
Heb je het idee dat wij persoonsgegevens van jou onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan je die verwerking laten beperken.

Bezwaar (verzet)
Tegen de verwerking van persoonsgegevens kan je bezwaar maken. Dan beëindigen wij die verwerking per direct, tenzij er voor DDMA dringende gerechtvaardigde gronden bestaan om niet per direct de verwerking te beëindigen. In dat geval nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Overdraagbaarheid
Je kan verzoeken persoonsgegevens die wij van jou op grond van toestemming of een overeenkomst verwerken, over te laten dragen in een gemakkelijk leesbare vorm.

Toestemming intrekken
Je kan je toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief, intrekken.

Klacht indienen bij de AP
Indien je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG, dan horen wij dat graag. Je kan ook een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Wil je van een bepaald persoonsgegeven weten hoe lang wij deze bewaren en voor welk doel, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Grondslagen van de verwerkingen 
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, voor het uitvoeren van een overeenkomst (bijvoorbeeld lidmaatschap, evenement), op basis van toestemming en de meesten voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van DDMA: het uitvoeren van onze doelstellingen. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kan je contact met ons opnemen via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Social media
Om onze content meer sfeer te geven en om verslag te doen van onze events en bijeenkomsten maken wij gebruik van social media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Voor dit doel kunnen wij beeldmateriaal van eventbezoekers, sprekers en andere personen op onze social media-pagina’s posten. Laat het ons weten, als je liever niet wilt dat wij beeldmateriaal van jou op social media posten, via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven. Op het gebruik van beeldmateriaal door social media is het privacy statement van het betreffende social media platform van toepassing: Twitter, LinkedIn en Facebook.

Links
Op de websites van DDMA staat een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties. DDMA is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarop is het privacy statement van de betreffende organisatie van toepassing.

Amsterdam, 5 juli 2018

Cookie Statement – Friends of Search

DDMA gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om je bezoek aan deze website zo makkelijk en persoonlijke mogelijk maken. Deze cookies willen we plaatsen om ervoor te zorgen dat je relevante Friends of Search advertenties op andere websites te zien krijgt en zodat je onze content via social media kunt delen. Wil je dit liever niet? Dan plaatsen we alleen essentiële- en statistische cookies, deze leggen geen gegevens vast over jou als persoon.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst kunnen worden en hun functionaliteit:

Functionele cookies: Doel: Opslagperiode:
CookiecConsent  Opslag van cookie toestemming voor dit specifieke domein 1 sessie
Language Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op. 1 sessie

DDMA maakt ook gebruik van Analytische cookies. Dit doen wij om het gebruik van de DDMA websites te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanent cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt DDMA inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de DDMA websites worden gebruikt en kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de DDMA websites worden maken. Zodoende zorgen wij ervoor dat de DDMA websites optimaal werken. Via onder meer Google Analytics kan DDMA onder meer de volgende gegevens in cookies opslaan:

 • IP-adres;
 • technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm;
 • vanaf welke pagina je op de DDMA website bent gekomen;
 •  wanneer en hoe lang je de DDMA website bezoekt of gebruikt;
 • of je gebruik maakt van functionaliteiten van een DDMA website;
 • welke pagina’s je bezoekt op de DDMA website;
Analytische  cookies: Doel: Opslagperiode:
_ga Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar
_gat Wordt gebruikt om snelheid van verzoeken te meten. 1 sessie
_gid Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 sessie
_dc_gtm_UA-# Wordt gebruikt door Google Tag Manager om het laden van een scripttag te regelen. 1 sessie
collect Wordt gebruikt om gegevens te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. 1 sessie

Advertenties cookies: Doel: Opslagperiode:
LinkedIN

 • lidc
 • bscookie
 • bcookie
 • lang [x2]
 • BizoID
 • UserMatchHistory
We gebruiken de Insight Tag van LinkedIn om de prestaties van onze LinkedIn-advertenties te meten. Lees meer op: https://www.linkedin.com/legal/cookie-table
 • 1 sessie
 • 2 jaar
 • 2 jaar
 • 1 sessie
 • 179 dagen
 • 179 dagen
YouTube

 • GPS
 • PREF
 • VISITOR_INFO1_LIVE
 • YSC
Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie. Houdt bij welke bandbreedte je apparaat is. Houdt bij welke video’s van YouTube je gezien hebt.
 • 1 sessie
 • 8 maanden
 • 179 dagen
 • 1 sessie
 DoubleClick (Google)

 • r/collect
 Meet de effectiviteit van een advertentie. Controleert of de gebruikte browser de cookies accepteert.
 • 1 sessie
 Facebook

 • fr
 • tr
 Wordt gebruikt om advertentieproducten te leveren (zoals Real Time Bidding) van externe adverteerders.
 • 3 maanden
 • 1 sessie

`
Eventbrite cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om jou de diensten van EventBrite te kunnen leveren en om bepaalde toepassingsfuncties te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde secties.
EventBrite kan hiermee de interesses van betrokkenen volgen en de informatie gebruiken om de ervaring met de online eigendommen te verbeteren.

 

Eventbrite cookies: Opslagperiode:
__tld__ 1 sessie
_eboga 2 jaar
_eboga_gid 1 sessie
ajs%3Acookies 1 jaar
ajs%3Atest 1 jaar
ajs_anonymous_id 1 jaar
ajs_group_id 1 jaar
ajs_user_id 1 jaar
AMP_TOKEN 1 sessie
AS 1 sessie
ebGAClientId 1 jaar
G 1 jaar
lux_uid 1 sessie
Mgref 1 jaar
mgrefby 1 jaar
SP 1 sessie
SS 1 sessie

Verwijderen:

Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer 7 en
 • Internet Explorer 9
 • Safari
 • Opera

Amsterdam, 5 juli 2018